ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบตรวจร่าง คำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ผ่านระบบการจัดทำสารบบและสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธาoศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาระบบตรวจร่างคำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ผ่านระบบการจัดทำสารบบและสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ (E-CMS) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) ในการนี้ นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการ และนายปิยะวัฒน์ นิยมะจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมด้วย ณ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image เอกสารแนบ