ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2565”
image

image รูปภาพ
image

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ " ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม ๒๕๖๕ เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนคู่ความหรือประชาชนที่มีอรรถคดีในศาลเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันจะทำให้คดีเสร็จไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย ณ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image เอกสารแนบ