ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม”
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางณัชวีย์ อารีย์วงษ์ นิติกร นางสาวสมฤทัย สุขไพบูลย์ นักจิตวิทยา นางสาวชิติมา การะเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ ศาลจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม” ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี ในการนี้ ร.ต.อ.ชัยพัชร์ อารีย์วงษ์ รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจรับฟังจุดประสงค์การประชาสัมพันธ์คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม และได้มอบเอกสารเรื่องคลินิกให้คำปรึกษาด้าน     จิตสังคมให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการตามนโยบายประธานศาลฎีกา ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image เอกสารแนบ