ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

การยื่นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

ท่านสามารถยื่นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี ผ่านเว็บไซต์ https://mediation.coj.go.th/ 

เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องโดยใช้ชื่อผู้ใช้เดียวกับระบบ CIOS ได้ที่ cios.coj.go.th หรือ ลงทะเบียนใหม่

รวมคำถามเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง