ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ในสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี
image

image เอกสารแนบ