ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรีร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
image

image เอกสารแนบ