ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ส่วนบริหารจัดการคดี