Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ตารางนัดและการจองคิวประชุมทางจอภาพimage

หมายเหตุ 
1. สามารถใช้ระบบประชุมทางจอภาพได้ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันจันทร์) ช่วงเวลา 9.00 – 12.00 นาฬิกา และ 13.30 – 16.30 นาฬิกา วันละ 1 คดี
2. กรุณาตรวจสอบวันว่างก่อน คลิ๊กจองวันนัด