ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง เรื่อง การพรากผู้เยาว์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้อง คำฟ้อง ผ่านทางระบบ e-Filing

image รูปภาพ
image
image

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางณัชวีย์ อารีย์วงษ์  นิติกร จัดรายการเผยแพร่ความรู้กฎหมายตามโครงการ “กฎหมายใกล้ตัวกับศาลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยจัดรายการร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยสีสันเรดิโอ FM 99.75 MHz. โดยมุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในการนี้ได้นำเสนอเรื่อง การพรากผู้เยาว์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้อง คำฟ้อง ผ่านทางระบบ e-Filing  ณ สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยสีสันเรดิโอ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 


image เอกสารแนบ