ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า” ปีพุทธศักราช 2566 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี และผู้พิพากษา ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเปลี่ยนแปลงอัตราค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล) ศาลจังหวัดสิงห์บุรีร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”

 
 
 
 
       

 

   

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม


+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image