ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อการผัดฟ้อง ฝากขัง การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับชำระค่าปรับในคดีอาญาและออกหมายปล่อยกรณีอื่นๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อออกหมายค้นและหมายจับ ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับชำระค่าปรับในคดีอาญาและออกหมายปล่อย กรณีอื่นๆ ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเพื่อออกหมายคันและหมายจับ ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ปรึกษาหารือการบริหารจัดการคดีให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศาลชั้นต้น ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง เรื่อง การพรากผู้เยาว์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้อง คำฟ้อง ผ่านทางระบบ e-Filing ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 
 
 
 
       

 

   

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม


+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image