ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงี่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ประกาศศาลจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องการเปิดให้บริการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19) ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ปลูกต้นไม้เนื่องในวันศาลยุติธรรมครบ 139 ปี ตารางเลื่อนวันนัดการพิจารณาคดี ของวันที่ 26-27 เมษายน 2564 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี และคณะ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวนงนภา กรธีระภัทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งในศาลจังหวัดสิงห์บุรี


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image