ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีสู่ชุมชน
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวพัฒนี พ่วงสมุทร์ ผู้อำนวยการ และนายสุวิชา อรอินทุ นิติกรชำนาญการพิเศษ เผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ตามโครงการเผยแพร่ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา 20 ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และเพื่อส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีกรณีพิพาททางแพ่งใช้เป็นช่องทางในการยุติข้อพิพาทก่อนที่จะมีการฟ้องคดีทำให้ข้อพิพาททางแพ่งสามารถยุติลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีการฟ้องคดี และเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องสูญเสียในการดำเนินคดี ณ ที่ทำการอำเภอท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


image เอกสารแนบ