ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี