ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท